گلخانه آقای علی اکبر بهرامی (قزوین)

/
مدیرگلخانه مهندس علی اکبر بهرامی مکان گلخانه دانسفهان قزوین مسا…

ارمنستان توروس

/
مدیرگلخانه شرکت ( اورگانیک آرگو) توروس مکان گلخانه ا…

ارمنستان، کوتایاک، واهان غریبیان

/
مدیرگلخانه شرکت (ام-اسکا) واهان غریبیان مکان گلخانه…

مجتمع کشت و صنعت چیکا (گنبد کاووس)

/
مدیرگلخانه کشت و صنعت چیکا مهندس فرج اللهی مکان گلخانه…

ارمنستان ماچانیان

/
مدیرگلخانه شرکت ( گلخانه های آگرو) ماچانیان مکان گلخانه …

ارمنستان مسروپ

/
مدیرگلخانه (کاچاتریان ماریا ) مسروپ مکان گلخانه …

ارمنستان نورگقی

/
مدیر گلخانه شرکت (سرا قاراباغتسیان ) گریگور مکان گلخانه ا…

ارمنستان آرتاک

/
مدیرگلخانه شرکت (گاردمان آرگو ) آرتاک مکان گلخانه…

گلخانه آقای عسگری(شیراز)

/
مدیرگلخانه آقای عسگری مکان گلخانه شیراز مسا…

ارمنستان اجمین زین

/
مدیرگلخانه شرکت ( داولکس ) آرسن مکان گلخانه ارمنستان، شهر اراگا…