گلخانه شماره سه مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا

/
گلخانه شماره سه مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا   شرک…

گلخانه شماره دو مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا

/
گلخانه شماره دو مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا   شرک…

گلخانه شماره یک مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا

/
گلخانه شماره یک مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا   شرک…

گلخانه شریف آباد – پاکدشت

/
شرکت کیمیاسازان سبز فراز در سال‌های اخیر اقدام به طراحی وساخت گلخا…

مجتمع کشاورزی علی مرعشی – ساوه

/
مجتمع کشاورزی علی مرعشی - ساوه   مدیرگلخانه مهندس علی مرعشی مکان گلخانه ساوه …

گلخانه مجتمع غذایی گلباز – کوهسار

/
گلخانه مجتمع غذایی گلباز - کوهسار   شرکت کیمیاسازان سبز فراز در سال‌های…

گلخانه مهندس علی پورسیدی – جیرفت

/
گلخانه مهندس علی پورسیدی - جیرفت   شرکت کیمیاسازان سبز فراز در سال‌ها…

گلخانه آقای خاتمی – کرمان

/
گلخانه آقای خاتمی - کرمان   شرکت کیمیاسازان سبز فراز در …

گلخانه موسسه کشاورزی عنبری – مشهد

/
گلخانه موسسه کشاورزی عنبری - مشهد   شرکت کیمیاسازان سبز فراز در سال‌های…

گلخانه دکتر جعفری – ساوجبلاغ

/
گلخانه دکتر جعفری-ساوجبلاغ   شرکت کیمیاسازان سبز فراز در سال…