نوشته های GreenAdmin

گلخانه شماره سه مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا

گلخانه شماره سه مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا   شرکت کیمیاسازان سبز فراز در سال‌های اخیر اقدام به طراحی وساخت گلخانه‌های مختلف با سبک منحصربفرد در نقاط مختلف کشور کرده که در زیر ملاحظه می‌کنید:   مدیر گلخانه حمید امیر سیدی مکان گلخانه البرز – کوهسار مساحت گلخانه 3120 متر مربع تاریخ ساخت 1394 […]

گلخانه شماره دو مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا

گلخانه شماره دو مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا   شرکت کیمیاسازان سبز فراز در سال‌های اخیر اقدام به طراحی وساخت گلخانه‌های مختلف با سبک منحصربفرد در نقاط مختلف کشور کرده که در زیر ملاحظه می‌کنید:     مدیر گلخانه حمید امیرسیدی مکان گلخانه ساوجبلاغ – کوهسار مساحت گلخانه 3840 متر مربع تاریخ ساخت 1393 […]

گلخانه شماره یک مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا

گلخانه شماره یک مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا   شرکت کیمیاسازان سبز فراز در سال‌های اخیر اقدام به طراحی وساخت گلخانه‌های مختلف با سبک منحصربفرد در نقاط مختلف کشور کرده که در زیر ملاحظه می‌کنید:   مدیر گلخانه حمید امیر سیدی مکان گلخانه البرز – کوهسار مساحت گلخانه 4600 متر مربع تاریخ ساخت 1387 […]

گلخانه شریف آباد – پاکدشت

شرکت کیمیاسازان سبز فراز در سال‌های اخیر اقدام به طراحی وساخت گلخانه‌های مختلف با سبک منحصربفرد در نقاط مختلف کشور کرده که در زیر ملاحظه می‌کنید:     مدیر گلخانه مهندس علی زعیم مکان گلخانه شریف آباد – ورامین مساحت گلخانه 6720 متر مربع تاریخ ساخت 1391 نوع گلخانه نسل دوم گلخانه فراز کاربرد گلخانه […]

گلخانه مجتمع غذایی گلباز – کوهسار

گلخانه مجتمع غذایی گلباز – کوهسار   شرکت کیمیاسازان سبز فراز در سال‌های اخیر اقدام به طراحی وساخت گلخانه‌های مختلف با سبک منحصربفرد در نقاط مختلف کشور کرده که در زیر ملاحظه می‌کنید:     مدیر گلخانه مجتمع غذایی گلباز محمدصادق گلباز مکان گلخانه البرز – کوهسار مساحت گلخانه 2400 متر مربع تاریخ ساخت 1391 نوع گلخانه […]

گلخانه مهندس علی پورسیدی – جیرفت

گلخانه مهندس علی پورسیدی – جیرفت   شرکت کیمیاسازان سبز فراز در سال‌های اخیر اقدام به طراحی وساخت گلخانه‌های مختلف با سبک منحصربفرد در نقاط مختلف کشور کرده که در زیر ملاحظه می‌کنید:     مدیر گلخانه مهندس علی پور سیدی مکان گلخانه جیرفت مساحت گلخانه 9600 متر مربع تاریخ ساخت 1392 نوع گلخانه نسل دو گلخانه […]

گلخانه آقای خاتمی – کرمان

گلخانه آقای خاتمی – کرمان   شرکت کیمیاسازان سبز فراز در سال‌های اخیر اقدام به طراحی وساخت گلخانه‌های مختلف با سبک منحصربفرد در نقاط مختلف کشور کرده که در زیر ملاحظه می‌کنید:     مدیر گلخانه آقای خاتمی مکان گلخانه مهیا آباد کرمان مساحت گلخانه 5040 متر مربع تاریخ ساخت 1397 نوع گلخانه نسل سه گلخانه فراز […]