کسب رتبه دوم سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی برای طرح “گلخانه فراز” توسط آقای حمید امیرسیدی

/
جشنواره علمی خوارزمی امسال با شركت ٣٨٨ طرح ايرانی، ٢٧٩ طرح خارج…

بازدید کارشناسان مراکز ترویج جهاد کشاورزی استان های کشور

/
در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ شرکت کیمیاسازان سبز فراز میزبان جمعی از کارشناسا…

بازدید رییس اداره برنامه ریزی استانداری قزوین از مرکز تحقیقات دانژه

/
در تاریخ 26 آذرماه 1396 شرکت فراز میزبان ریاست محترم اداره برنامه ر…

بازدید کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا

/
در تاریخ 21 آبان 1396 بازدیدی توسط کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحاد…

یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهاد کشوری

/
درخشش طرح فراز و بذر دانژه در یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ …