گلخانه نادر سلیمان

/
مساحت گلخانه (متر مربع) : 8000 سال ساخت : 1400 تعداد…

گلخانه رضا همدانی

/
مساحت گلخانه (متر مربع) : 9600 سال ساخت : 1398 تعداد…

مجتمع کشت و صنعت چیکا (گنبد کاووس)

/
مدیرگلخانه کشت و صنعت چیکا مهندس فرج اللهی مکان گلخانه…

ارمنستان ماچانیان

/
مدیرگلخانه شرکت ( گلخانه های آگرو) ماچانیان مکان گلخانه …

ارمنستان مسروپ

/
مدیرگلخانه (کاچاتریان ماریا ) مسروپ مکان گلخانه …

ارمنستان نورگقی

/
مدیر گلخانه شرکت (سرا قاراباغتسیان ) گریگور مکان گلخانه ا…

ارمنستان آرتاک

/
مدیرگلخانه شرکت (گاردمان آرگو ) آرتاک مکان گلخانه…

گلخانه آقای عسگری(شیراز)

/
مدیرگلخانه آقای عسگری مکان گلخانه شیراز مسا…

ارمنستان اجمین زین

/
مدیرگلخانه شرکت ( داولکس ) آرسن مکان گلخانه ارمنستان، شهر اراگا…

مجتمع کشت و صنعت فاروج (خراسان شمالی)

/
مدیرگلخانه کشت و صنعت فاروج مهندس حسن مشار زاده مکان گلخ…