خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | جناب آقای دکتر علی بهرامی

جناب آقای دکتر علی بهرامی

سال ساخت : 1398
محل اجرا : دانسفهان
مساحت گلخانه : 27300 متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 2 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 3 متر
نوع مصالح: دیوار بلوکی لانه زنبوری