خانه | پروژه ها | دسته‌بندی نشده | شرکت تولید بذر عنبری

شرکت تولید بذر عنبری

سال ساخت : 1392
محل اجرا : مشهد
مساحت گلخانه:1500متر مربع
مساحت گلخانه:14400متر مربع
عمق کانال زیرسطحی: 1/5متر
نوع مصالح: کول سیمانی