خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه شرکت به آرا

پروژه شرکت به آرا

سال ساخت: 1397
محل اجرا: مشهد
مساحت گلخانه:4800 متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 2 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 1/5متر
نوع مصالح: دیوار بلوکی لانه زنبوری