خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه جناب آقای آرتاک

پروژه جناب آقای آرتاک

مشخصات فاز اول
سال ساخت : 1400
محل اجرا : کشور ارمنستان
مساحت گلخانه: 11400متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 2 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 3 متر
نوع مصالح: دیواره بلوکی لانه زنبوری
مشخصات فاز دوم