خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه جناب آقای توروس

پروژه جناب آقای توروس

سال ساخت : 1400
محل اجرا : کشور ارمنستان
مساحت گلخانه: 3600متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 2 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 3 متر
نوع مصالح: دیواره بلوکی لانه زنبوری