خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه جناب آقای دکتر محمد محمدی

پروژه جناب آقای دکتر محمد محمدی

سال ساخت : 1398
محل اجرا : حصارگلی ورامین
مساحت گلخانه:7000متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 4 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 1/5 متر
نوع مصالح: کول سیمانی