خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه جناب آقای زین العابدین عسگری

پروژه جناب آقای زین العابدین عسگری

سال ساخت : 1400
محل اجرا : اقلید شیراز
مساحت گلخانه: 25000 متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 2 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 1/5 متر
نوع مصالح: کول سیمانی