خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه جناب آقای علی زعیم

پروژه جناب آقای علی زعیم

سال ساخت : 1386
محل اجرا : ساوجبلاغ
مساحت گلخانه: 14000متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 1 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 1/5 متر
نوع مصالح: کول سیمانی