خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه جناب آقای علی پورسیدی

پروژه جناب آقای علی پورسیدی

سال ساخت : 1391
محل اجرا : جیرفت
مساحت گلخانه: 9600 متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 1 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 1/5 متر
نوع مصالح: بلوک سیمانی