خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه جناب آقای مجید خاتمی

پروژه جناب آقای مجید خاتمی

سال ساخت : 1936
محل اجرا : کرمان
مساحت گلخانه: 5000 متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 1 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 5 متر
نوع مصالح: دیوار و سقف خاکی