خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه جناب آقای مسروپ

پروژه جناب آقای مسروپ

سال ساخت : 1400
محل اجرا : کشور ارمنستان
مساحت گلخانه: 3200 متر مربع
فاقد سامانه زیرسطحی