خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه جناب آقای نادر سلیمیان

پروژه جناب آقای نادر سلیمیان

سال ساخت : 1936
محل اجرا : آبیک قزوین
مساحت گلخانه: 8400 متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 2 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 3 متر
نوع مصالح: دیواره سیمانی