خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه جناب آقای نورگقی

پروژه جناب آقای نورگقی

سال ساخت : 1400
محل اجرا : کشور ارمنستان
مساحت گلخانه: 11250 متر مربع
فاقد سامانه زیرسطحی