خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه شرکت آبان پیشرو

پروژه شرکت آبان پیشرو

سال ساخت : 1398
محل اجرا : ساوه
مساحت گلخانه: 20250 متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 4 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 1/5 متر
نوع مصالح: کول سیمانی