خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه شرکت فروج خرم

پروژه شرکت فروج خرم

سال ساخت : 1398
محل اجرا : فاروج
مساحت گلخانه:9600 متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 4 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 1/5متر
نوع مصالح: کول سیمانی