خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه شرکت پویاریس ابهر

پروژه شرکت پویاریس ابهر

سال ساخت : 1938
محل اجرا : پارس اباد دشت مغان
مساحت گلخانه: 9600 متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 2 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 1/5 متر
نوع مصالح: دیواره بلوکی لانه زنبوری