خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه شرکت کاسپین طلایی چیکا

پروژه شرکت کاسپین طلایی چیکا

سال ساخت : 1397
محل اجرا : گنبد کاووس
مساحت گلخانه:9600 متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 4 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 1/5متر
نوع مصالح: کول سیمانی