خانه | پروژه ها | پروژه های بهره برداری شده | پروژه شرکت کشت و صنعت شبدیز

پروژه شرکت کشت و صنعت شبدیز

سال ساخت : 1399
محل اجرا : شیروان
مساحت گلخانه:14400متر مربع
تعداد کانال زیرسطحی: 2 عدد
عمق کانال زیرسطحی: 4 متر
نوع مصالح: دیواره خاکی