خانه | یازدهمین همایش ملی ودومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهاد کشوری

یازدهمین همایش ملی ودومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهاد کشوری

در بخش ارایه الگوهای موفق مدیریت جهادی طرح فراز و بذر دانژه در بین 280 طرح موفق کشوری به عنوان برگزیده طرح ها، معرفی و مورد تقدیر وزیر محترم جهاد کشاورزی آقای حجتی، نماینده ولی فقیه و رییس همایش، آیت الله عالمی واقع شد. یازدهمین همایش ملی ایران در شهر مشهد برگزار شده و مورد تشویق جهاد سازندگی کشور و حافظ منافع و ایده های اجرایی ایرانی است.