خانه | یازدهمین کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا

یازدهمین کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا

در تاریخ 21 آبان 1396 بازدیدی توسط کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا از گلخانه های فراز و مرکز تحقیقات بذر دانژه در محل شرکت کشاورزی دانژه بذر مانا صورت گرفت.
اعضای کمیسیون حاضر در این بازدید:
  • خانم Mella Frewen مدیر کل
  • FoodDrink
  • آقای Michal C.Tsesmelis کشاور
  • آقای Alexia Gutierres Dotto مدیر پروژ
  • آقای دکتر Jozsef Loso رئیس هیات مدیره Mirelitemirs
  • آقای Philippe Binard نماینده عمومی Freshfel Europ
  • آقایKhristo Bakalvo کارشناس فروش و بازاریابی BIBS LTD.
  • خانم Hannes Tauber مدیر پروژه کمیسیون اتحادیه اروپا.

در پایان خانم Mella Fewen به نمایندگی از سایر اعضا نظراتشون را در مورد این بازدید به صورت کتبی اعلام کردند که در زیر دست نوشته و ترجمه آن بارگزاری شده است:

ملا فرون-عضو کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا-حمید امیر سیدی-دانژه بذر مانا